GERİ

Hayvancılık


Çayır ve mer’aların tarla hâline getirilmesi ile hayvancılık gerilemiÅŸtir. Son senelerde yeniden hayvancılık geliÅŸmektedir. Koyun, kıl keçisi, sığır beslenir. Arıcılık geliÅŸmiÅŸtir. Hatay’ın 152 km’lik bir sâhili olmasına raÄŸmen balıkçılık geliÅŸmemiÅŸtir. Yakalanan balıklar il içinde tüketilir, az bir kısmı da Suriye’ye satılır.