GERİ

Ulaşım


Hatay ulaşım bakımından iÅŸlektir. Bütün köylerine yol vardır. Antakya-Reyhanlı asfalt yolu Suriye’nin Halep ÅŸehrine ulaşır. KahramanmaraÅŸ-Antakya E-391 karayolu ile GüneydoÄŸu Anadoluya baÄŸlanır. Avrupa-Anadolu-OrtadoÄŸu-GüneyAsya’yı birbirine baÄŸlayan E-5 karayolu Hatay’dan geçer. E-5 karayoluna Antakya ve Ä°skenderun baÄŸlanır. E-5 karayolu ayrıca Suriye’nin Lâzkıye ÅŸehrine ulaşır. Hatay, E-5 karayolu ile OrtadoÄŸu ve Güney Asya’yı Anadolu ve Avrupa’ya baÄŸlayan mühim bir yerdedir. Hava alanı sâdece askerî maksatlarla kullanılır. Adana-KahramanmaraÅŸ demiryolundan YeÅŸilkent’ten ayrılan bir kol güneye uzanarak Ä°skenderun’a ulaşır. Motorlu tren ve ekspres seferleri yapılır. Demiryolu bilhassa yük taşımacılığında kullanılır.